Bọc Bảo Ôn Khớp Giãn Nở

Liên hệ

Ứng dụng các ngành:
* Đường nước nóng và hơi nước
* Nhà máy lọc dầu và xử lý khí
* Nhà máy hóa dầu
* Nhà máy điện
* Nhà máy thực phẩm
* Ngành dệt may