Bọc Bảo Ôn Van

Liên hệ

Úng dụng các ngành:
* Nhà máy lọc dầu và xử lý khí
* Nhà máy hóa dầu
* Nhà máy điện
* Nhà máy thực phẩm
* Ngành dệt may
* Nhà máy dược phẩm