Đo Mức Dạng Phao A-1

Liên hệ

Đo mức dạng phao A-1
Liên hệ
Vật liệu:
* Thân: Gang GGG 40.3
* Phao: SS 316
Kết nối: Bích
Áp suất tối đa: 25bar
Áp làm việc max.: 16bar
Dãy điều chỉnh: 15mm ~ 75mm
Size: DN100
Xuất xứ: Ayvaz, Turkey