Van Điều Khiển On/ Off SERIE VPFA/3

Liên hệ

Van điều khiển on/ off SERIE VPFA/3
SERIE VPFA/3
Van 3-ngã chuyển hướng
Vật liệu: Gang dẻo GS 400-12
Kích cỡ: DN15-65
Áp suất: PN16
Nhiệt độ: -5/+180oC
Kết nối: Bích UNI/DIN PN16