Công Tắc Dòng Chảy WFDTN

Liên hệ

Model: WFDTN
Kết nối: Threaded or U bolt
Áp suất vận hành: 400psi ~ 450psi
Nhiệt độ vận hành: Between 0ºC – 49ºC with water.
Size: 1” – 2” Ren
2” – 8” U Bolt
Chứng nhận:
– UL Listed
– ULc Listed
– FM Approved