Đo Mức Dạng Điện Dung On/Off ELK-4

Liên hệ

Model: ELK-4 (Ren) / ELK4F (Bích)
Vật liệu:
* Thân: Stainless steel
* Cọc dò: Stainless steel
Kết nối: Ren
Áp làm việc max.: 32bar
Nhiệt độ làm việc max.: 238oC
Bốn tiếp điểm: Báo tràn/ báo cạn/ mở bơm/ tắt bơm
Nguồn cấp: 220V hoặc 24V
Nhà SX/ Xuất xứ: Ayvaz, Turkey