Đo Mức Dạng Điện Dung Tuyến Tính KP-01

Liên hệ

Model: KP-01
Vật liệu:
* Thân: Stainless steel
* Cọc dò: Stainless steel
Kết nối: Ren 3/4″
Áp làm việc max.: 32bar
Nhiệt độ làm việc max.: 238oC
Nguồn cấp: 220V hoặc 24V