Đo Mức Dạng Điện Cực Tuyến Tính KP01-3R

Liên hệ

Model: KP01-3R
Thân: Stainless steel/ Cọc dò: Stainless steel
Kết nối: Ren 3/4″
Áp làm việc max.: 32bar
Nhiệt độ làm việc max.: 238oC
Nguồn cấp chính: 220V (110V, 24V option)
Output: 4-20mA or 0-10V
Output: 2 relays
Hiển thị % hoặc mA trên màn hình LED
4 đèn LED để xem “on”, “off” vị trí relays
Cấp bảo vệ: IP65
Nhà SX/ Xuất xứ: Ayvaz, Turkey