Đồng Hồ Đo Lưu Lượng Nước Nóng CACL

Liên hệ

Model: CALC
Nhiệt độ: Đến 130oC
Kết nối: Ren
Size: ¾’’- 1 ½’’
Xuất xứ: Ý