Đồng Hồ Đo Lưu Lượng PCCC

Liên hệ

Đồng hồ đo lưu lượng dùng để kiểm tra lưu lượng bơm PCCC. Ưu điểm của sản phẩm này là người sử dụng có thể kiểm tra được giá trị bơm đã được ghi trên nhãn sản phẩm.
Loại kết nối: Nối hàn hoặc nối rãnh (Grooved)
Áp suất hoạt động: 500psi
Kích cỡ: 2 ½” – 12”
Ứng dụng: Cho tất cả bơm PCCC.
Chứng nhận: FM Approved