Khớp Co Giãn Có Ty Giằng MKSF-30-LIM

Liên hệ

Model: MKSF-30-LIM
Vật liệu: SS321
Giới hạn co giãn: -20/+10mm
Áp suất: 16bar
Nhiệt độ: -10/+300oC
Kết nối: Bích
Vật liệu bích: Thép carbon St. 37.2
Xuất xứ: Ayvaz/Turkey