Serie S.175 FM

Liên hệ

Model: Serie S.175 FM
Dòng S.175 FM
Cảm biến mức độ
Vật liệu: Sonde di livello bằng inox AISI 316L (1.4404)