Tách Hơi Ẩm SPR – 16/25/40

Liên hệ

Model: SPR-16/25/40
Thân: Carbon steel
Internals: SS AISI 304
Nhiệt độ: max. 200oC
Áp suất: Max. 16bar
Kết nối: Bích
Xuất xứ: Ayvaz/Turkey