Van An Toàn Cemka Proportional

Liên hệ

Vật liệu: GGG-40.3 (EN JS 1020)
Áp cài đặt: 0-16 bar
Kết nối: Bích PN16
Nhiệt độ: -10/+300oC
Nhà SX / Xuất xứ: Cemka, Turkey