Van Bi 3 Thân ( PAD) V-3T

Liên hệ

Model: V-3T
Thân: SS304; Bi: SS304
Seat: PTFE
Kết nối: Ren
Áp suất: PN63
Nhiệt độ: -50/+210oC
Size: ½’’-4’’
Xuất xứ: Ayvaz, Turkey