Van Cân Bằng BSBV-100

Liên hệ

Model: BSBV-100
Vật liệu thân: Đồng CC491K
Kết nối: Ren
Áp suất: PN25
Nhiệt độ: <120oC
Size: ½”-2”
Nhà SX / Xuất xứ: Ayvaz, Turkey