Van Cầu Bellow Seal MK-25

Liên hệ

Model: MK-25
Vật liệu: Gang dẻo
Kết nối: Bích PN25
Áp suất vận hành: PN25
Nhiệt độ vận hành: 350oC
Nhà SX / Xuất xứ: Ayvaz, Turkey