Van Cầu Gland Packed

Liên hệ

Model: GV-16/ GV-25/ GV-40
Vật liệu: Gang GG-25/ Gang dẻo/ Gang dẻo
Kết nối: Bích PN16/ PN25/ PN40
Áp suất vận hành: PN16/ PN25/ PN40
Nhiệt độ vận hành: 250oC/ 350oC/ 400oC
Nhà SX / XX: Ayvaz, Turkey